Scouting Nederland

Op het moment dat je lid bent van Scouting Langenboom, ben je automatisch lid van Scouting Nederland. Dit lidmaatschap omvat voor iedere scout in Nederland hetzelfde. Scouting Nederland is de overkoepelende organisatie die steun biedt aan de verschillende scoutinggroepen in Nederland. De hulp zie zij bieden hangt sterk af van de behoeften van de scoutinggroep, die vertolkt worden door het groepsbestuur.

Vanuit Scouting Nederland worden ook activiteiten en trainingen aangeboden.Zowel nationaal als internationaal, en op elk niveau.

www.scouting.nl

Regio ZON

Nederland is verdeeld in regio's. Elke scoutinggroep valt onder een regio. Deze regio's verzorgen de opleidingen en organiseren veel activiteiten.
Dit zijn bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten met andere groepen, interessante cursussen voor stafleden of gezellige weekenden.

Scouting Langenboom hoort bij de regio ZON (Zuid Oost Nederland).

Het groepsbestuur

Het groepsbestuur is het besturend orgaan van de groep en draagt er zorg voor dat alles binnen de vereniging zo soepel mogelijk verloopt. Het groepsbestuur vertegenwoordigt de groep naar buiten, zoals naar de regio, maar bijvoorbeeld ook naar de pers. Over het algemeen worden de besluiten binnen de groep genomen door het groepsbestuur en de groepsraad (voor een groot deel de leiding van de groep). Het groepsbestuur ziet er op toe dat de genomen besluiten ook worden uitgevoerd. Het groepsbestuur en dus de groepsbestuursleden worden in functie gekozen door de groepsraad.  

Neem contact op met het bestuur via 

 

Voorzitter / groepsbegeleider      Penningmeester        secr. / ledenadministratie        bestuurslid / praktijkbegeleider    bestuurslid vacant

Christel vd Heiden-Vriens            Coen WiIbers             Effi Hamers                               Erwin Beckers

christel (2).jpg                   Coen2 1          Vacature selectie transparant 100x100                    Erwin                             Vacature_selectie_transparant_100x100.png