De contributie bij scouting Langenboom is in vergelijk met anderen groepen erg laag. De contributie is inclusief alle opkomsten, regioactiviteiten, zomerkamp, weekendkampen.

Acties

Als scoutinggroep doen wij mee met de Sinterklaasactie en de scoutingloterij. Door deze deelname krijgt men € 30,- korting op de contributie.

Voor het seizoen 2020-2021

Leeftijdscategorie

 Met acties

zonder acties

Bevers

€  70,-

€100,-

Welpen

€ 123,-

€ 153,-

Scouts

€ 143,-

€ 173,-

Explorers

€ 143,-

€ 173,-

Roverscouts

€ 134,-

€ 173,-

Stam                  €   60,-

Scouting relatief goedkoop is ten opzichte van andere sport- en vrijetijdsverenigingen, kan het betalen van contributie voor sommige ouders een knelpunt zijn. Het is financieel niet haalbaar de contributie te verlagen, maar er zijn mogelijkheden om scouting ook mogelijk te maken voor kinderen waarbij geld een obstakel vormt. Neem contact op met onze penningmeester en kijk ook op de website van Scouting Nederland of u in aanmerking komt voor een regeling.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Klik dan hier voor meer informatie.

Overige financiën

Elke organisatie kost geld, ook Scouting Langenboom. Onze uitgaven worden vooral besteed aan onderhoud van onderkomens en materialen, aanschaf van spel-, kampeermateriaal.

Helaas kan de groep niet rondkomen van alleen de contributie. Daarom spant de groep zich in om extra gelden te verwerven, bijvoorbeeld door:

  • de jaarlijkse sinterklaasactie en deelname aan de Jantje Betoncollecte
  • verhuur van onze blokhut aan andere (scouting-)groepen
  • Eventuele sponsorgelden 

Verzekeringen

Elk lid van de groep is via Scouting Nederland verzekerd. Deze verzekering geldt als aanvulling op de eigen verzekeringen en bestaat uit een:

  • Ongevallenverzekering - geldt alleen tijdens scoutingactiviteiten, dus niet tijdens de reis tussen eigen huis en clubhuis!
  • WA-verzekering - als aanvulling op de eigen WA
  • Onze vrijwilligers zijn ook verzekerd vanuit de gemeente bij vrijwilligersNet Nederland

Let op!

*Scouting Langenboom sluit géén reis- en bagageverzekeringen af. Wanneer een lid of een lid van de leiding -kostbare- spullen mee naar een van onze activiteiten neemt is dit voor eigen risico.

Non-profit

Beschikbare gelden worden eerst aangewend voor zaken met een hoge prioriteit. Dit zijn onderhoud aan onderkomens en aanschaf van kampeer-, spelmateriaal. Daarbij ontvangt iedere speltak een vast bedrag.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail